In de periode voor de tweede wereldoorlog was er in Japan één grote, nationale overkoepelende organisatie waar alle traditionele Bujutsu en Budo disciplines waren onder gebracht, namelijk de Dai Nippon Butokukai. Deze organisatie heeft belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling en beleving van het Judo. Na de tweede wereldoorlog is deze organisatie door het Amerikaanse bezettingsleger ontbonden. In die tijd was Japan door de internationale gemeenschap aan strenge regels gebonden, waardoor jaren later pas weer georganiseerd Budo beoefend kon worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nederlandse Judo heeft vooral veel invloed gehad van Japanse leraren (jaren ‘50) die geschoold waren in de Budosenmon (Busen), het opleidingsinstituut van de Dai Nippon Butokukai. Hierdoor heeft Nederland de Judo Kata altijd gedoceerd en uitgevoerd volgens de Busen visie.

Op 18 september 1911 opende de Butokukai het Martial Arts College, gelokaliseerd naast de Butokuden. Dit college werd eerst Bujutsu Senmon Gakko genoemd (Martial Arts Special School). Deze naam werd later veranderd in Budo Senmon Gakko (Martial Way Special School). Deze opleiding was echter alleen toegankelijk voor mannen! De Butokukai was het werkelijke centrum als organisatie van de Japanse krijgskunsten. De Butokuden was de plek waarop de Budo Juhapin (de 18 krijgswegen) werden behouden, gedoceerd en ontwikkeld tot het allerhoogste niveau, met de meest deskundige leraren uit de diverse disciplines. Afgestudeerden van de Busen stonden bekend als Japans meest gerespecteerde en hoog opgeleide Budoleraren.

                     Isogai HajimeIsogai Hajime performing Koshiki no Kata

Isogai Hajime, één van Kano’s topleerlingen, was de eerste technisch directeur van de Judo-afdeling. Naito Takaharu was verantwoordelijk voor de Kendo-afdeling. In 1914 publiceerde een hooggeplaatste Japanse politiebeambte, Nishikubo Hiromichi, een reeks artikelen en stelde dat de Japanse krijgskunsten Budo zouden moeten worden genoemd, in plaats van Bu-jutsu. In 1919 werd Nishibuko hoofd van de Bu-jutsu Senmon Gakko en gaf onmiddellijk opdracht om de naam te veranderen in Budo Senmon Gakko. De algemene roepnaam of bijnaam voor deze opleiding was Busen. Later begon men in de Dai Nippon Butokukai publicaties te bespreken over Budo; Kendo, Judo en Kyudo in plaats van Bu-Jutsu; Ken-Jutsu, Ju-Jutsu, en Kyu-Jutsu. Het Ministerie van Onderwijs volgde deze benadering; in 1926 en in 1931 begon het woord Budo naar verplichte ideologische instructie, in de Japanse openbare scholen te verrijzen.