Het Judo omvatte vroeger veel grondwerk en verschillende technieken. Doordat wedstrijdregels in de loop der jaren veranderen, zijn veel van deze technieken in de vergetelheid geraakt. Gelukkig vinden tegenwoordig ook veel van deze technieken hun weg terug naar het moderne Judo. Het Judo van vandaag is niet meer hetzelfde als het Judo van vroeger, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het Judo dat wij momenteel zien onveranderd moet blijven. Wij kunnen veranderingen in het Judo niet tegenhouden; leven is: ontwikkeling een kans geven. Juist daarom is het belangrijk om terug te kunnen grijpen naar de kennis en kunde uit het verleden.

Juist de Judo Kata moeten we onveranderd laten, zodat er over honderd jaar, nog steeds geput kan worden uit deze belangrijke traditionele informatiebron. Op die manier hoeft niet iedere generatie opnieuw het wiel uit te vinden, maar kan voortbouwen op de ervaringen van eerdere generaties. Op deze manier is de toekomst en evolutie van het Judo gewaarborgd. Mede daarom is het ook belangrijk dat de Judo Kata, die namens de Dai Nippon Butokukai door de Busen werden onderwezen in de tijd dat Jigoro Kano nog leefde in stand worden gehouden. Daarnaast is er genoeg ruimte om nieuwere versies van de Kata en eventueel nieuw te ontwikkelen Kata een plaats te geven in het Judo-onderwijs.

Geen mens is gelijk, ondanks het feit dat we qua uiterlijk overeenkomsten hebben (zoals twee benen, twee armen, gewrichten). Hierdoor is het ook meer dan normaal dat de Kata door eenieder toch op een iets andere manier uitgevoerd worden. Maar let op, er mag niet getornd worden aan de principes van de huidige Kata en de principes van het Judo in het algemeen.

 

Het is het oog van de ware meester om te kunnen zien of een Judoka tijdens de uitvoering van een Kata, naast de vorm ook de essentie van de Kata beheerst en demonstreert.