Het begrip Kata is typisch iets van de Japanse cultuur. Kata staat voor vorm. De vorm geeft houvast en duidelijkheid en geeft de mogelijkheid om kennis en kunde over te dragen. In die vorm zitten principes verborgen die de beoefenaar van de vorm de mogelijkheid biedt deze eigen te maken en tot uiting te brengen. Naast Kata hebben Randori (vrijgevecht/training) en Shiai (wedstrijden) ook een plaats binnen het totale Judo.

Er wordt wel gezegd dat Kata de grammatica van het Judo bevat. De Katamethode is dan ook een perfecte manier om vaardigheden en kwaliteiten die in de Kata verborgen zitten over te dragen en te behouden voor volgende generaties. Kata is geen verzameling van technieken, maar een vertegenwoordiging van universele principes die niet aan tijd en/of mode gebonden zijn. De kwaliteiten die in de Kata verborgen zitten blijven praktisch toepasbaar. Dit is de reden dat Kata nog steeds actueel zijn. Vandaar dat Kata geassocieerd moeten blijven met de oorspronkelijke krijgskunstbetekenis.

Elk Kata, bekend in het huidige Judo, heeft zijn eigen geschiedenis. Alle Judokata vertegenwoordigen een aantal principes en heeft daardoor een intrinsieke waarde. Kata moet, net zoals Randori intensief bestudeerd worden. Bij Randori wordt gewerkt met een tegenwerkende partner waarbij tegengestelde belangen een rol spelen. Bij Kata wordt gewerkt met een meewerkende partner, waarbij een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd met het element strijd, in de vorm van een gesimuleerd tegengesteld belang als uitgangsgedachte.


In de periode voor de tweede wereldoorlog was er in Japan één grote, nationale overkoepelende organisatie waar alle traditionele Bujutsu en Budo disciplines waren onder gebracht, namelijk de Dai Nippon Butokukai. Deze organisatie heeft belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling en beleving van het Judo. Na de tweede wereldoorlog is deze organisatie door het Amerikaanse bezettingsleger ontbonden. In die tijd was Japan door de internationale gemeenschap aan strenge regels gebonden, waardoor jaren later pas weer georganiseerd Budo beoefend kon worden.

Het Nederlandse Judo heeft vooral veel invloed gehad van Japanse leraren (jaren ‘50) die geschoold waren in de Budosenmon (Busen), het opleidingsinstituut van de Dai Nippon Butokukai. Hierdoor heeft Nederland de Judo Kata altijd gedoceerd en uitgevoerd volgens de Busen visie.

 

Tweesporenbeleid

In de zestiger jaren en de jaren daarna zijn er enkele Judoleraren geweest, die zich deze scholing eigen hebben gemaakt in Japan en deze methode van Kata-onderwijs in Nederland voortgezet hebben. Doordat er sinds een paar jaar Judoleraren actief de Kodokan methode van Kata uitvoering bestuderen, heeft de Judo Bond Nederland in 2005 een vergadering belegd waar beide uitvoeringswijzen zijn getoond en besproken. Tijdens deze vergadering is door stemming besloten dat voor de uitvoering van de Judo Kata in Nederland een tweesporenbeleid zal worden gevoerd, namelijk:

- De zienswijze van de Busen (Budosenmon)
- De zienswijze van de Kodokan

 

Busen Kata in Europa

Op 4 en 5 december 1951 werden in Parijs de eerste officiële Europese Kampioenschappen Judo georganiseerd. Voor dit evenement was er een zware delegatie uit Japan aanwezig. Deze delegatie bestond o.a. Risei Kano (president van de Kodokan), Shigenori Tashiro (6de Dan en secrectaris van de internationale afdeling van de Kodokan), Yoshizo Matsumoto (7de Dan en uitgever van het Kodokan magazine) en Toshiro Daigo (6de Dan en kampioen van All Japan 1951). Tamio Kurihara (9de Dan) was als speciale gast aanwezig op verzoek van Mikonosuke Kawashi (7de dan en adviseur van de Franse Judo Federatie) omdat Kurihara zijn eerste Judoleraar was.

Op dit grote evenement maakte Europa voor het eerst kennis met de vele Kata die het Judo rijk is. Tamio Kurihara, die ook als scheidsrechter optrad tijdens de EK, gaf demonstraties van de Judo Kata. Op de eerste dag het Kime no Kata met Tashiro Daigo en later het Koshiki no Kata met Yoshizo Matsumoto. Op de tweede dag demonstreerden Tamio Kurihara en Yoshizo Matsumoto het Itsutsu no Kata en nogmaals het Koshiki no Kata. Het publiek begreep er niets van en begon zelfs te lachen tijdens de uitvoering van het Itsutsu no kata!

Later is Tamio Kurihara 10de Dan geworden. De Kata, zoals hij die demonstreerde, werden uitgevoerd volgens de Busen traditie. Vele jaren later zijn de Kata door de Kodokan aangepast en dat gebeurt nog steeds. De eerste kennismaking van Europa met Kata is dus volgens de lijn van de Busen!

De Busenstijl uitvoering is de basis van de Judo Kata. De Busenstijl ligt daarom ook aan de basis van de beleving van Judo Kata in Europa en Nederland. Deze stijl is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven in het boek Busen Judo Kata, (de Korte & Kruyning, 2008).

 

Busen Kata in Nederland

Nederland kreeg in 1957 voor het eerst het Koshiki no Kata te zien tijdens de Europese Kampioenschappen die in Nederland (Rotterdam) werden georganiseerd. De Kata werden gedemonstreerd door Haku Michigami. Haku Michigami was voor Nederland één van de belangrijkste leraren. Hij was een gediplomeerde leraar van de Busen en heeft mede aan de basis gestaan van het Judo in Nederland. In 1953 werd hij door zijn leraar Tamio Kurihara, op uitnodiging van Frankrijk, naar Europa gezonden en belandde in 1955 in Nederland. Tot 1968 was hij technisch directeur Judo voor toenmalige Nederlandse Judo Bond. Hij was ook betrokken bij de training van Anton Geesink. Voor de Nederlandse Vereniging van Judo en Jujutsu Leraren (NVJJL) bleef hij echter tot 1972 de leiding behouden over het technische beleid van het vaderlandse Judo. Michigami heeft in overleg met Kurihara Chris de Korte geïntroduceerd bij Ebii Shihan.

Wanneer je op deze manier de historie van de Judo Kata in Europa en Nederland doorloopt is het niet vreemd dat de lijn van de Busen nog altijd een sterke greep heeft op de Judo Kata in Nederland.

 

 

Voor de juiste uitvoering van de Kata volgens de Busen methode van waaruit de Judo Bond Nederland (JBN) altijd heeft gewerkt is het boek Busen Judo Kata (de Korte & Kruyning, 2008) vervaardigd. Dit officiële standaard werk is in samenwerking met de JBN tot stand gekomen en is bepalend is voor de juiste uitvoering van de Judo Kata voor examens. Het Kime no Kata zoals beschreven in het boek Busen Judo Kata is ook voor de Jiu jitsu afdeling binnen de JBN maatgevend.

Busen Judo Kata omvat de standaardisering van de zes traditionele Judo Kata:

- Nage no Kata
- Katame no Kata
- Kime no Kata
- Koshiki no Kata
- Ju no Kata
- Itsutsu no Kata

Op verzoek van de JBN is tevens het Go no Sen no Kata toegevoegd.

Met behulp van ongeveer 1400 foto’s worden deze Kata zeer duidelijk in beeld gebracht. Daarnaast zal de omvangrijke beschrijvingen van de technieken naast de geschiedenis en alles wat Kata omvat de lezer de mogelijkheid bieden om zich met behulp van dit boek te verdiepen in Judo als traditionele krijgskunst. Indien men de Kata volgens de Kodokan methode wil bestuderen/demonstreren is het aan te raden om de meest recente DVD’s te bestellen om de Kata op de juiste wijze te demonstreren aangezien die bepalend is.

 

Het boek Busen Judo kata is te bestellen via lulu.com. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Judo van vandaag de dag is niet meer hetzelfde als 100 jaar geleden. Echter, de budo principes veranderen niet door de tijd en zullen altijd gehandhaafd moeten blijven.

Om het moderne Judo goed te kunnen definiëren en daardoor beter aan te kunnen bieden aan die verschillende interesse doelgroepen is het noodzakelijk om de visie op Judo eens nader te bestuderen en specifiek te omschrijven.

 

Judo kan onderverdeeld worden in:

1-Judo als Olympische Sport,

2-Judo als krijgskunst,

3-Judo als bewegingsleer

Natuurlijk zullen er overlappingen zijn in deze drie hoofdgroepen.

 

Dat Judo zich als Olympische sport heeft ontwikkeld als volwaardig geaccepteerde mondiale sport zal niemand ontgaan zijn. De reglementen zijn duidelijk omschreven en worden indien nodig aangepast. De IJF en de EJU zijn de internationale organisaties die hier officieel sturing aangeven in samenwerking met de landelijke bonden.

 

Het Judo als krijgskunst en het Judo als bewegingsleer zijn echter nog niet omschreven maar kunnen met de ons ten dienste staande mogelijkheden vanuit Nederland gestructureerd worden.

 

Judo als bewegingsleer met de pedagogische meerwaarde heeft een niet te onderschatten plaats gekregen binnen het hedendaagse Judo-onderwijs. Nieuwe leermethodes en aanpassingen/toepassingen worden overal ter wereld regelmatig ontwikkeld. Hiervoor is internationaal en nationaal geen aansturingbeleid.

 

Van origine is Judo een krijgskunst, aangezien het is ontwikkeld vanuit de Samurai traditie en in directe lijn het traditionele Ju-Jutsu.

Judo is een Budodiscipline alwaar Budo staat voor; “De Weg van de Krijger”.

Deze oorsprong is terug te vinden in de uitvoering van de Kata en het feit dat er sprake is van aanval en verdediging vanuit tegengestelde belangen op het fysieke vlak. De ontwikkeling en instandhouding van Judo als krijgskunst zal gepaard moeten gaan door middel van onderzoek en de overdracht van kennis uit het verleden naast nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkeling van Judo als krijgskunst zal nationaal moeten worden aangestuurd wel of niet geactiveerd of ondersteund door Japanse of andere buitenlandse organisaties.

 

Busen (Budosenmon) en de Kodokan

In de periode voor de 2e Wereld oorlog was er in Japan één grote nationale overkoepelende organisatie waar alle traditionele Bujutsu en Budo disciplines in waren onder gebracht, de “Dai Nippon Butokukai”

Deze organisatie heeft belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling en beleving van het Judo. Na de 2e Wereld oorlog is deze organisatie door het Amerikaanse bezettingsleger ontbonden.

Japan was door de internationale gemeenschap aan strenge regels gebonden, waardoor jaren later pas weer georganiseerd Budo beoefend kon worden.

 

Het Nederlandse Judo heeft vooral veel invloed gehad van Japanse leraren (jaren ‘50) die geschoold waren in de Budosenmon (Busen), het opleidingsinstituut van de Dai Nippon Butokukai. Hierdoor heeft Nederland altijd in het verlengde van de Busen en volgens hun visie de Judo Kata gedoceerd en uitgevoerd.

In de zestiger jaren en de jaren daarna zijn er enkele Judoleraren gekomen die zich deze scholing eigen hebben gemaakt in Japan en in Nederland en hebben zodoende deze Busen-methode van Kata onderwijs voortgezet. Doordat er sinds een paar jaar Judo leraren actief de Kodokan methode van Kata uitvoering bestuderen is er op 5/6 2005 een vergadering belegd alwaar beide uitvoering wijze zijn getoond en besproken. Tijdens deze vergadering is door stemming besloten dat voor de uitvoering van de Judo Kata in Nederland een tweesporenbeleid zal worden gevoerd, nl.

 

  1. De zienswijze van de Busen (Budosenmon),
  2. De zienswijze van de Kodokan.