In de periode voor de tweede wereldoorlog was er in Japan één grote, nationale overkoepelende organisatie waar alle traditionele Bujutsu en Budo disciplines waren onder gebracht, namelijk de Dai Nippon Butokukai. Deze organisatie heeft belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling en beleving van het Judo. Na de tweede wereldoorlog is deze organisatie door het Amerikaanse bezettingsleger ontbonden. In die tijd was Japan door de internationale gemeenschap aan strenge regels gebonden, waardoor jaren later pas weer georganiseerd Budo beoefend kon worden.

Het Nederlandse Judo heeft vooral veel invloed gehad van Japanse leraren (jaren ‘50) die geschoold waren in de Budosenmon (Busen), het opleidingsinstituut van de Dai Nippon Butokukai. Hierdoor heeft Nederland de Judo Kata altijd gedoceerd en uitgevoerd volgens de Busen visie.

 

Tweesporenbeleid

In de zestiger jaren en de jaren daarna zijn er enkele Judoleraren geweest, die zich deze scholing eigen hebben gemaakt in Japan en deze methode van Kata-onderwijs in Nederland voortgezet hebben. Doordat er sinds een paar jaar Judoleraren actief de Kodokan methode van Kata uitvoering bestuderen, heeft de Judo Bond Nederland in 2005 een vergadering belegd waar beide uitvoeringswijzen zijn getoond en besproken. Tijdens deze vergadering is door stemming besloten dat voor de uitvoering van de Judo Kata in Nederland een tweesporenbeleid zal worden gevoerd, namelijk:

- De zienswijze van de Busen (Budosenmon)
- De zienswijze van de Kodokan

 

Busen Kata in Europa

Op 4 en 5 december 1951 werden in Parijs de eerste officiële Europese Kampioenschappen Judo georganiseerd. Voor dit evenement was er een zware delegatie uit Japan aanwezig. Deze delegatie bestond o.a. Risei Kano (president van de Kodokan), Shigenori Tashiro (6de Dan en secrectaris van de internationale afdeling van de Kodokan), Yoshizo Matsumoto (7de Dan en uitgever van het Kodokan magazine) en Toshiro Daigo (6de Dan en kampioen van All Japan 1951). Tamio Kurihara (9de Dan) was als speciale gast aanwezig op verzoek van Mikonosuke Kawashi (7de dan en adviseur van de Franse Judo Federatie) omdat Kurihara zijn eerste Judoleraar was.

Op dit grote evenement maakte Europa voor het eerst kennis met de vele Kata die het Judo rijk is. Tamio Kurihara, die ook als scheidsrechter optrad tijdens de EK, gaf demonstraties van de Judo Kata. Op de eerste dag het Kime no Kata met Tashiro Daigo en later het Koshiki no Kata met Yoshizo Matsumoto. Op de tweede dag demonstreerden Tamio Kurihara en Yoshizo Matsumoto het Itsutsu no Kata en nogmaals het Koshiki no Kata. Het publiek begreep er niets van en begon zelfs te lachen tijdens de uitvoering van het Itsutsu no kata!

Later is Tamio Kurihara 10de Dan geworden. De Kata, zoals hij die demonstreerde, werden uitgevoerd volgens de Busen traditie. Vele jaren later zijn de Kata door de Kodokan aangepast en dat gebeurt nog steeds. De eerste kennismaking van Europa met Kata is dus volgens de lijn van de Busen!

De Busenstijl uitvoering is de basis van de Judo Kata. De Busenstijl ligt daarom ook aan de basis van de beleving van Judo Kata in Europa en Nederland. Deze stijl is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven in het boek Busen Judo Kata, (de Korte & Kruyning, 2008).

 

Busen Kata in Nederland

Nederland kreeg in 1957 voor het eerst het Koshiki no Kata te zien tijdens de Europese Kampioenschappen die in Nederland (Rotterdam) werden georganiseerd. De Kata werden gedemonstreerd door Haku Michigami. Haku Michigami was voor Nederland één van de belangrijkste leraren. Hij was een gediplomeerde leraar van de Busen en heeft mede aan de basis gestaan van het Judo in Nederland. In 1953 werd hij door zijn leraar Tamio Kurihara, op uitnodiging van Frankrijk, naar Europa gezonden en belandde in 1955 in Nederland. Tot 1968 was hij technisch directeur Judo voor toenmalige Nederlandse Judo Bond. Hij was ook betrokken bij de training van Anton Geesink. Voor de Nederlandse Vereniging van Judo en Jujutsu Leraren (NVJJL) bleef hij echter tot 1972 de leiding behouden over het technische beleid van het vaderlandse Judo. Michigami heeft in overleg met Kurihara Chris de Korte geïntroduceerd bij Ebii Shihan.

Wanneer je op deze manier de historie van de Judo Kata in Europa en Nederland doorloopt is het niet vreemd dat de lijn van de Busen nog altijd een sterke greep heeft op de Judo Kata in Nederland.