Het begrip Kata is typisch iets van de Japanse cultuur. Kata staat voor vorm. De vorm geeft houvast en duidelijkheid en geeft de mogelijkheid om kennis en kunde over te dragen. In die vorm zitten principes verborgen die de beoefenaar van de vorm de mogelijkheid biedt deze eigen te maken en tot uiting te brengen. Naast Kata hebben Randori (vrijgevecht/training) en Shiai (wedstrijden) ook een plaats binnen het totale Judo.

Er wordt wel gezegd dat Kata de grammatica van het Judo bevat. De Katamethode is dan ook een perfecte manier om vaardigheden en kwaliteiten die in de Kata verborgen zitten over te dragen en te behouden voor volgende generaties. Kata is geen verzameling van technieken, maar een vertegenwoordiging van universele principes die niet aan tijd en/of mode gebonden zijn. De kwaliteiten die in de Kata verborgen zitten blijven praktisch toepasbaar. Dit is de reden dat Kata nog steeds actueel zijn. Vandaar dat Kata geassocieerd moeten blijven met de oorspronkelijke krijgskunstbetekenis.

Elk Kata, bekend in het huidige Judo, heeft zijn eigen geschiedenis. Alle Judokata vertegenwoordigen een aantal principes en heeft daardoor een intrinsieke waarde. Kata moet, net zoals Randori intensief bestudeerd worden. Bij Randori wordt gewerkt met een tegenwerkende partner waarbij tegengestelde belangen een rol spelen. Bij Kata wordt gewerkt met een meewerkende partner, waarbij een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd met het element strijd, in de vorm van een gesimuleerd tegengesteld belang als uitgangsgedachte.